Кюн Лизинг България - повече от лизинг
 
 
 
 
 
 
 
English
German
Bulgarian
Hungarian
Romanian
Яхти
Транспорт
Техника и механизация
Оборудване
Оказион
За Кюн Лизинг България

За нас

-ПРЕДСТАВЯНЕ

Кюн Лизинг работи в Германия от 1982 г. в областта на лизинговото и инвестиционно финансиране на мобилни основни средства за производство, транспортни средства, автомобили, строителна техника и механизация, производствени машини и оборудване.

Следвайки основополагащата философия на фирмата, ние сме независими от банки и производители. Създадената по този начин гъвкавост - заедно с нашите познания, почерпани от актуалното развитие на пазарите - ни позволяват финансиращи решения съобразно търсенето.

Наред с немския бизнес, ние от 1988г. работим в областта на "cross-border Leasing" от Източна Европа преминавайки и към финансиране на база местно за всяка държава финансиране. В тези динамично растящи пазари ние сме представени с регистрирани дъщерни дружество от 1991г. в Будапеща, от 1992г. в Прага, от 2001г. в Загреб и Орадеа (Румъния), от 2002 в Белград и София, от 2003г. в Букурещ както и от 2004г. в Санкт Петербург.

Нашият опит, натрупан от повече от 25 години, образува една широка основа за по-нататъшно развитие на нови договорни модели и финансиращи концепции за индивидуални отделни сделки и финансиране на пласмента особено в международния бизнес. За нас всеки клиент е уникален сам за себе си и ние не се опитваме да го „облечем” в нашите виждания и модели, а да намерим пасващата форма за неговия бизнес.

 

-КОНЦЕПЦИЯ

Ние осигуряваме лизинг финансиране за висококачествено производствено оборудване, транспортни средства, леки автомобили, офис оборудване, яхти, лодки и любителски летателни средства. Дейността на Кюн Лизинг България е насочена към стимулиране на конкурентно способността на българските предприятия и подобряване на пазарните им позиции в страната и чужбина.

Представяме Ви някои основни правила, които ще Ви помогнат да прецените сами, дали Вашия проект ще бъде одобрен за финансиране от Кюн Лизинг България:

- Ние осигуряваме финансиране за компании с достатъчен опит в тяхната дейност. Ние не работим с фирми без история и ново стартиращи проекти, освен ако не са подкрепени от финансово силни акционери и/или от мениджъри с доказан опит и успешна бизнес кариера, или са с осигурено “Startup” гарантиране на проекта от Европейските фондове

- Ние осигуряваме финансиране за компании, които са финансово жизнеспособни и могат да докажат своята платежоспособност при изплащане на лизинговите вноски. Прекратяване на договор и изземане на предмета на лизинговия договор са крайно нежелателни и не се считат за приемлив изход от сделката за нас. Ние не разглеждаме молби за лизинг от фирми с постоянни загуби и висока задлъжнялост, просрочени задължения към други финансови институции. Практиката показва, че при липса на опит в даден бизнес, ако зад един проект не стоят финансово солидни акционери с устойчив и жизненоспособен бизнес, вероятността от неблагоприятно развитие на проекта и изпадане в просрочие надхвърля 75%. Отказвайки се от силно рискови сделки, ние в много случаи помагаме на потенциалните лизингополучатели, като ги предпазваме от сериозни финансови и житейски неблагополучия.

- Оборудването трябва да е стандартизирано и подходящо за препродажба или обратно изземане. Но ние финансираме и оборудване, произведено специално за нуждите на Лизингополучателя.

 

-ЗАЩО ЛИЗИНГ ТОЧНО ЧРЕЗ НАС

-ЗАЩОТО ПРЕДЛАГАМЕ ИЗГОДНИ УСЛОВИЯ

Предлагаме Ви иновативни и индивидуални финансови решения, първокласно консултиране, гъвкавост и ноу-хау на международна финансова група. Нашата фирмена философия е, че личния контакт с клиента и задоволяването на потребностите му са основата за стабилните отношения с клиента.

Благодарение на почти безграничните възможности, лизингът се превръща във финансовата перспектива на бъдещето.

-ЗАЩОТО ЩЕ ЗНАЕТЕ ТОЧНО КОЛКО СТРУВА ВАШИЯ ЛИЗИНГ

Когато се достигне до договаряне на сделката, нашите клиенти получават ясна и прозрачна представа за условията. Ние обявяваме цената на лизинга като проста годишна лихва, която е директно съпоставима и конкурентна на условията на търговските банки.

-ЗАЩОТО МОЖЕМ ДА ОСИГУРИМ ФИНАНСИРАНЕ НА ГОЛЕМИ ПРОЕКТИ

Ние имаме възможност да осигурим финансиране за големи проекти.

-ЗАЩОТО СМЕ ЛОЯЛНИ КЪМ СВОИТЕ КЛИЕНТИ

Въпреки рисковата икономическа среда в България, нашите клиенти могат да разчитат на подкрепа и продължение на бизнеса в случаи на временни затруднения.

-ЗАЩОТО ЩЕ ВИ ОТГОВОРИМ БЪРЗО

Стандартният срок за отговор е до 10 работни дни от предоставяне на всички изискани от нас документи и справки, като в зависимост от спешността на сделката и нашата натовареност този срок може да бъде намален до 5 работни дни.

-ГАРАНЦИИ

- Добре преценен и изпитан във времето екип - Ние не само ще се погрижим да намерим оптималния вариант спрямо конкретните нужди на отделния клиент, първостепенна задача на нашите служители е да Ви консултират по време подготовката на сделката, да Ви дадат необходимата информация какво Ви очаква, как протичат процедурите, колко време е необходимо, какви средства трябва да заделите в началото и какви всеки месец след стартиране на лизинговия договор.

- Бързо реагиране, съобразено с изискванията на съвременния бизнес в България

- Коректно отношение, на което разчитат постоянните ни клиенти

- Вашата информация не се разпространява – ние спазваме строго правилата за конфиденциалност.

Кюн Лизинг България е сертифицирано от 2006 година по стандарта за управление на качеството ISO 9001:2000. Фирмата притежава сертификат за пълно съответствие.

Внедрената в Кюн Лизинг България система за управление на качеството се базира на стандарти и на утвърдени точни правила и организационни връзки както с клиентите, така и в рамките на фирмата. В съответствие със световния опит и идеята на стандарта ISO 9001, се регулират и контролират процесите на договаряне, финансиране и работа с клиенти, доставчици и партньори.

 

Лизинг

Създадено от OnlineMarketing.bg