Кюн Лизинг България - лизинг на производствено оборудване
 
 
 
 
 
 
 
English
German
German
Hungarian
Romanian
Яхти
Транспорт
Техника и механизация
Оборудване
Оказион
Лизинг на производствено оборудване

Оборудване

-НОВО ПРОИЗВОДСТВЕНО ОБОРУДВАНЕ

Ние осигуряваме финансиране за закупуването чрез финансов лизинг на ново производствено оборудване в различни отрасли на икономиката като хранително-вкусова промишленост, печатни услуги, хартиени изделия и опаковки, търговия, дървопреработване и производство на мебели, производство на строителни материали и строителство, металообработка, сервизни услуги, шивашка и текстилна промишленост, телекомуникации и др.

-БАЗОВИ ПАРАМЕТРИ НА СТАНДАРТНА СДЕЛКА ЗА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ НА НОВО ПРОИЗВОДСТВЕНО ОБОРУДВАНЕ

- Стойност за лизинг: от 10,000 евро

- Минимална първоначална вноска: 20% от стойността за лизинг, дължима при подписване на договора за лизинг

- Срок на финансиране: от 1 до 5 години

- Валута на финансиране: EUR

- Валута на плащане на лизинговите вноски: EUR/BGN

- Допълнително обезпечение: по принцип не се изисква

 

-УПОТРЕБЯВАНО ПРОИЗВОДСТВЕНО ОБОРУДВАНЕ

- Металообработващи машини

- Полиграфическа техника

- Строителни машини

- Опаковъчни машини

- Шивашко и текстилно оборудване

- Други (по наша преценка)

-БАЗОВИ ПАРАМЕТРИ НА СТАНДАРТНА СДЕЛКА ЗА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ НА УПОТРЕБЯВАНО ПРОИЗВОДСТВЕНО ОБОРУДВАНЕ

- Стойност за лизинг: от 10,000 евро

- Минимална първоначална вноска: 20% от стойността за лизинг, дължима при подписване на договора за лизинг. В зависимост от типа оборудване, годината на производство, годината на рециклиране и цената на доставчика размерът на първоначалната вноска подлежи на допълнително уточнение

- Срок на финансиране: от 1 до 4 години

- Валута на финансиране: EUR

- Валута на плащане на лизинговите вноски: EUR/BGN

- Допълнително обезпечение: по принцип не се изисква

Лизинг

Създадено от OnlineMarketing.bg