Кюн Лизинг България - повече от лизинг
 
 
 
 
 
 
 
English
German
Bulgarian
Hungarian
Romanian
Яхти
Транспорт
Техника и механизация
Оборудване
Оказион
За Кюн Лизинг България

GDPR & Правна информация

-ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Уважаеми клиенти и партньори,

От 25 май 2018 г. в Европейския съюз започна прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). В тази връзка Ви уведомяваме, че сме предприели необходимите организационни и технически мерки, за да обработваме личните Ви данни по законосъобразен, подходящ и прозрачен начин.

С пълния текст на Декларация за поверителност на Кюн и Партньори Б-я ЕООД можете да се запознаете тук: Защита на личните данни - Декларация за поверителност

За въпроси, свързани с обработването на лични данни, можете да се свържете с нашия служител по защита на личните данни на адрес b.todorov@kuehnleasing-bg.com

С уважение

Борислав Тодоров

 

-БИСКВИТКИ

Какво представляват бисквитките?

На този уебсайт се използват т. нар. бисквитки (cookies). Бисквитките представляват малки текстови файлове, които нашият уебсървър изпраща към вашия компютър, смартфон или таблет при посещението на този уебсайт. Съхраняват се в интернет браузъра, който използвате. Бисквитките могат да изпълняват различни функции. Настоящата „Информация за използването на бисквитки в уебсайта на Кюн и Партньори Б-я“ има за цел да Ви информира за конкретните функции на използваните различни видове бисквитки. Напомняме Ви, че по всяко време можете да настроите Вашия интернет браузър да Ви уведомява за използването на бисквитки, както и да деактивирате приемането на бисквитки от страна на интернет браузъра. Имайте предвид, че в такъв случай при определени обстоятелства това може да наруши нормалното функциониране на настоящия уебсайт.

Информация какви бисквитки използваме в уебсайта на Кюн и Партньори Б-я ЕООД можете да намерите тук:

Информация за използването на бисквитки в уебсайта на Кюн и Партньори Б-я

-УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

-Общи условия

Настоящата страница е собственост на Кюн и Партньори Б-я. Достъпвайки този сайт и съдържащата се в него информация, вие декларирате, че сте прочели, разбрали и сте съгласни с настоящите условия. Интернет страницата (сайтът) www.kuehnleasing-bg.com е създадена с информативна цел и предоставя основна информация за Кюн и Партньори Б-я, за продукти и услуги на Кюн и Партньори Б-я.

-Авторско право

Цялото съдържание на този сайт е предмет на авторското право, принадлежащо на Кюн и Партньори Б-я, с всички запазени права и законни последици, а нерегламентираното му използване представлява закононарушение, за което може да бъде търсена отговорност, съгласно действащото българско законодателство. Потребителите могат да отпечатват отделни страници и/или части, изображения и лога, графики и др. от уебсайта, при условие, че не премахват идентифициращите ги авторски знаци, търговски марки, запазени марки на продукти и услуги, и лога. Забранява се да се модифицират, копират, публикуват, продават или лицензират някаква част от или цялото съдържание на интернет страницата и да се използва за каквато и да е публична или търговска цел, освен за тиражиране или популяризиране на информация за продуктите и услугите на банката. Във всички останали случаи за тяхното използване е необходимо предварителното писмено съгласие на Кюн и Партньори Б-я.

-Ограничения на отговорността

Кюн и Партньори Б-я не носи никаква отговорност за вреди, включително за непреки вреди или пропуснати ползи, претърпени в резултат от или по какъвто и да било начин свързани с достъпа и използването на сайта на Кюн и Партньори Б-я. Това се отнася и за случаите, в които Кюн и Партньори Б-я посочва възможността да бъдат претърпени такива вреди. Въпреки че всички дружества на Кюн и Партньори Б-я полагат максимални усилия да предоставят точна и актуална информация на своите интернет страници, възможно е да има пропуски и неточности. Цялата информация на сайта, включваща, но не изчерпваща, графики, текстове и връзки с други страници, подлежи на промяна без предварително предизвестие. Тази информация се предоставя в съответствие с действащото законодателство без каквато и да била гаранция за нейната пригодност за дадена цел, ненакърнимост и безопасност от компютърни вируси или други заплахи. Кюн и Партньори Б-я не поема отговорност за последствията, свързани със съдържанието на страницата, или пък с това, че някое лице й се е доверило. Ако желаете да се възползвате от някой от продуктите или услугите на Кюн и Партньори Б-я, описани в този сайт, следва да се свържете с банката и да поискате информация дали продуктът или услугата се предлагат, както и относно договорните условия и предвидените такси. Потребителят сам е отговорен за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в сайта. Кюн и Партньори Б-я не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до тази сайт, но се стреми да ограничи в максимална степен неудобствата при използването му.

-Защита на личните данни

Кюн и Партньори Б-я гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн, посредством попълнени формуляри и електронна кореспонденция и ще използва събраните лични данни единствено за целите, за които са били предоставени доброволно от потребителите, и съгласно разпоредбите на действащата в България към момента международна и национална правна рамка. Предоставяните от клиентите лични данни се обработват в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и подзаконовите актове за неговото прилагане.

-Промени

Кюн и Партньори Б-я поддържа актуална информацията на този уебсайт, но не отговаря за обективни пропуски и си запазва правото да извършва промени в настоящите Правила по всяко време, като се задължава да публикува веднага тези промени на сайта.

-Хипервръзки

Кюн и Партньори Б-я не носи отговорност за информация (в т.ч. за нейната пълнота), съдържаща се в сайтове, към които настоящият има хипервръзки. Информацията, документите и услугите съдържащи се в сайтове, към които настоящият сайт препраща или предлага хипервръзки, не са проверявани и анализирани от Кюн и Партньори Б-я и по никакъв начин не е гарантирана тяхната точност, пълнота и/или достъпност.

 

Лизинг

Създадено от OnlineMarketing.bg