Кюн Лизинг България - лизинг асистанс
 
 
 
 
 
 
 
English
German
German
Hungarian
Romanian
Яхти
Транспорт
Техника и механизация
Оборудване
Оказион
Лизинг асистанс

Лизинг асистанс

-ЛИЗИНГ АСИСТАНСА, КОИТО НИЕ ВИ ПРЕДОСТАВЯМЕ ВКЛЮЧВА

- Осигуряване на финансиране за придобиването/ползването чрез оперативен/финансов лизинг на висококачествено оборудване, транспортни средства, леки автомобили и офис оборудване за фирми в следните отрасли: транспорт, текстилна и обувна промишленост, хранително-вкусова и винарска промишленост, печатни услуги, хартиени изделия и опаковки, търговия, дървопреработване и производство на мебели, производство на строитени материали и строителство, металообработка, сервизни услуги, телекомуникации и други.

- В случай на желание от страна на клиента ние може да предложим съответен доставчик и вида на активите, които ще са най- подходящи за предлагането на конкурентни и съвременни в технологично отношение продукти и услуги и ще отговарят най-точно на дейността на клиента и конкретните цели, за които ще бъдат използвани. Ние подпомагаме клиента при договарянето и доставката на избраните активи.

- Митническо освобождаване и финансиране на митните сборове (мито, ДДС) при внос на активи

- Осигуряване на финансиране на ДДС при покупка на активи от български доставчик

- За оборудване: Застраховане на активите срещу основни застрахователни събития (пожар, експлозия, природни бедствия - земетресение, буря, ураган, градушка, наводнение, повреди във ВиК и ел.-инсталациите, кражба, и др.) при реномирани застрахователни компании и преференциални условия. Застрахователната премия е за сметка на Лизингополучателя

- За транспортни средства и леки автомобили: Застраховане при условията на пълно АВТОКАСКО при реномирани застрахователни компании и преференциални условия. Застрахователната премия е за сметка на Лизингополучателя

- За транспортни средства: Монтаж на защитни средства (за сметка на Лизингополучателя)

- За леки автомобили: Монтаж на защитни средства (по желание и за сметка на Лизингополучателя)

- Регистриране в КАТ на транспортните средства и леките автомобили

- Оценка по каталог SCHWACKE, в случай че транспортното средство е употребявано

Изборът на активи, тяхното качество и предназначение, както и технически характеристики е направен от Лизингополучателя и ние не носим отговорност за правилността на избора. В същото време си запазваме правото да откажем финансирането на определени видове активи в случай на висока цена, незадоволителни характеристики или екологични съображения. Ние прехвърляме на Лизингополучателя правата по общата и гаранционната отговорност на производителя или доставчика, както и правата по сервизните споразумения по отношение на активите в пълния им размер за срока на лизинговия договор. При необходимост Лизингополучателят прави рекламации и насочва всички свои претенции по гаранционната отговорност, както и по сервизните споразумения, директно към доставчика или производителя на активите, предмет на лизинговия договор.

Ние предоставяме възможност за предварително изкупуване, при която Лизингополучателят може да придобие правото на собственост върху активите преди изтичане на срока на договора. При лизинг на транспортни средства и леки автомобили за периода на лизинга на Лизингополучателя се издава пълномощно за ползването им в страната и чужбина.

 

-ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

-ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОСРЕДНИЧЕСТВО

Akort В нашето динамично, пълно с рискове всекидневие и трудно предвидимо бъдеще всеки мениджър трябва да изготвя програма за защита на материалните и човешките ресурси. Важна и неделима част от тази програма е застрахователният план. Застрахователните компании предлагат широка гама от застрахователни продукти. Да се избере най-добрият от тях винаги е трудна задача. Тя се решава от професионален посредник, който цели да намира най-доброто решение между интереса на клиента и предлаганите тарифи, условия и надеждност. Ние задълбочено проучваме желанията и потребностите на клиента и намираме най-доброто съответствие с предлаганите от застрахователите тарифи, условия и надеждност. Осигуряваме съдействие при предявяване на застрахователно събитие до получаване на застрахователното обезщетение.

-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Кюн и Партньори работи с екип от добри и доказали се адвокати, като се стреми да предлага наред с финансирането и всеобхватно правно обслужване. Правото е среда, в която се създава и развива бизнеса. Среда, без която не е възможно правилно планиране и развитие на бъдещите инвестиционни намерения на нашите клиенти. Целта ни е превантивно консултиране. "Когато каруцата е в калта, пътища много" казва мъдрата ни поговорка. Клиентите ни рядко влизат в съдебна зала, което е показателно за успеваемостта на предоставянето на превантивна правна защита. Области на обслужване: Банково дело и финанси, Защита на конкуренцията, Интелектуална собственост, Концесии, Медии. Издателства. Реклама, Недвижима собственост, Нотариални услуги, Обществени поръчки, Представителство на чужди фирми, Приватизация, Природни ресурси и енергия, Собственост и строителство, Телекомуникации и информационни технологии, Трудово и осигурително право, Търговски арбитраж, Корпоративно право.

Лизинг

Създадено от OnlineMarketing.bg