Кюн Лизинг България - лизинг на техника и механизация
 
 
 
 
 
 
 
English
German
German
Hungarian
Romanian
Яхти
Транспорт
Техника и механизация
Оборудване
Оказион
Лизинг на техника и механизация

Техника и механизация

-НОВА И УПОТРЕБЯВАНА ТЕХНИКА И МЕХАНИЗАЦИЯ

Ние осигуряваме финансираме за закупуването чрез финансов лизинг на нова и употребявана техника и механизация в различни отрасли на икономиката като високо строителство, пътно строителство, водно строителство, минно дело, земеделие и др.

- Багери + инвентар

- Грейдери

- Товарачи

- Трактори + прикачен инвентар

- Комбайни и подобни

- Кари

- Валяци, фрези и подобни

- Минна техника

- Бетон-помпи, миксери, Бетонови възли и т.н.

- Други

-БАЗОВИ ПАРАМЕТРИ НА СТАНДАРТНА СДЕЛКА ЗА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ НА НОВА ТЕХНИКА И МЕХАНИЗАЦИЯ

- Стойност за лизинг: от 10,000 евро

- Минимална първоначална вноска: 20% от стойността за лизинг, дължима при подписване на договора за лизинг

- Срок на финансиране: от 1 до 5 години

- Валута на финансиране: EUR

- Валута на плащане на лизинговите вноски: EUR/BGN

- Допълнително обезпечение: по принцип не се изисква

-БАЗОВИ ПАРАМЕТРИ НА СТАНДАРТНА СДЕЛКА ЗА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ НА УПОТРЕБЯВАНО ПРОИЗВОДСТВЕНО ОБОРУДВАНЕ

- Стойност за лизинг: от 10,000 евро

- Минимална първоначална вноска: 20% от стойността за лизинг, дължима при подписване на договора за лизинг. В зависимост от типа оборудване, годината на производство, годината на рециклиране и цената на доставчика размерът на първоначалната вноска подлежи на допълнително уточнение

- Срок на финансиране: от 1 до 4 години

- Валута на финансиране: EUR

- Валута на плащане на лизинговите вноски: EUR/BGN

- Допълнително обезпечение: по принцип не се изисква

Лизинг

Създадено от OnlineMarketing.bg