Кюн Лизинг България - Лизинг на леки коли и бизнес транспортни средства
 
 
 
 
 
 
 
English
German
German
Hungarian
Romanian
Яхти
Транспорт
Техника и механизация
Оборудване
Недвижимост
Лизинг на леки коли и бизнес транспортни средства

Транспорт

-ЛЕКИ КОЛИ

Ние осигуряваме финансов и оперативен лизинг на леки автомобили за фирми. От 2006 г. осигуряваме финансов лизинг на леки автомобили и за физически лица.

-БАЗОВИ ПАРАМЕТРИ НА СТАНДАРТНА СДЕЛКА ЗА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ НА ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ

- Минимална първоначална вноска: 10% (при употребяваните 15%) от стойността за лизинг, дължима при подписване на договора за лизинг

- Срок на финансиране: от 1 до 5 години (при употребяваните до 4 год.)

- Валута на плащане на лизинговите вноски: EUR/BGN

- Допълнително обезпечение: по принцип не се изисква

-БАЗОВИ ПАРАМЕТРИ НА СТАНДАРТНА СДЕЛКА ЗА ОПЕРАТИВЕН ЛИЗИНГ НА ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ

- Срок на оперативния лизинг: 3 или 4 години

- Парична гаранция: Възможно е да се изиска парична гаранция в размер на няколко месечни ренти. Паричната гаранция се възстановява след изтичане на лизинговия срок

- Валута на плащане на лизинговите вноски: EUR/BGN

Месечните ренти се определят от цената на автомобила, предмет на лизингова сделка, и срока на финансиране. Върху месечните ренти се начислява и дължи ДДС. Предлаганите схеми са с равни месечни вноски. Разходите, свързани с обслужването на автомобила, монтиране на алармени системи, защитни системи (в случай на такива по желание на Лизингополучателя), застрахователни премии и др., не са включени в месечните ренти. Тези разходи се заплащат допълнително от Лизингополучателя при тяхното възникване или по желание на Лизингополучателя се включват в месечните ренти. Предоставяме и възможност за договаряне на допълнителни услуги, включени в месечните ренти (по желание на Лизингополучателя).

 

-БИЗНЕС ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА

Ние осигуряваме лизинг финансираме занови и малко употребявани транспортни средства чрез финансов или оперативен лизинг на дружества, занимаващи се с превозваческа дейност на територията на България и Европа, желаещи да обновят и модернизират наличния си автомобилен парк. Програмата за лизинг на транспортни средства е насочена и към спедиторски компании и други търговски дружества, имащи интерес от лизинг на товарни автомобили с цел подпомагане на основната си търговска или производствена дейност, а именно:

- Влекачи - Цистерни
- Шасита - Автобуси
- Ремаркета - Микробуси
- Полуремаркета - Други

 

-БАЗОВИ ПАРАМЕТРИ НА СТАНДАРТНА СДЕЛКА ЗА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ НА НОВИ ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА

- Стойност за лизинг: от 10,000 евро

- Минимална първоначална вноска: 20% от стойността за лизинг, дължима при подписване на договора за лизинг

- Срок на финансиране: от 1 до 5 години

- Валута на финансиране: EUR

- Валута на плащане на лизинговите вноски: EUR/BGN

- Допълнително обезпечение: по принцип не се изисква

-БАЗОВИ ПАРАМЕТРИ НА СТАНДАРТНА СДЕЛКА ЗА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ НА УПОТРЕБЯВАНИ ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА

- Транспортните средства да са в добро техническо състояние

- Транспортните средства да са произведени след 2007 г.

- Транспортните средства да са с Евро 3 или по-съвременен двигател.

- Стойност за лизинг: от 10,000евро

- Минимална първоначална вноска: 20% от стойността за лизинг, дължима при подписване на договора за лизинг. В зависимост от вида на транспортното средство, годината на производство, изминатите километри, техническото състояние и цената на доставчика, размерът на първоначалната вноска подлежи на допълнително уточнение

- Срок на финансиране: от 1 до 4 години

- Валута на финансиране: EUR

- Валута на плащане на лизинговите вноски: EUR/BGN

- Допълнително обезпечение: по принцип не се изисква

Лизинг

Създадено от OnlineMarketing.bg